Ολοκληρωμένη Τετραετής Εκπαίδευση στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική

                                                                                                           

         Έναρξη Νέου Κύκλου Οκτώβριος  2021

 

 

 

Φιλοσοφία του Προγράμματος:

 

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Συστημική Θεραπεία προσφέρει στον ειδικευόμενο τις εκπαιδευτικές και βιωματικές εμπειρίες, που θα του επιτρέψουν να αφομοιώσει τη θεωρητική γνώση και να αποκτήσει την απαραίτητη πρακτική εξάσκηση, με σκοπό την ανάπτυξη του προσωπικού στυλ της συστημικής ψυχοθεραπευτικής πρακτικής του κάθε συμμετέχοντα.

 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Κ.Ε.Π.Α.ΨΥ. ακολουθεί το πάντρεμα των φιλοσοφιών  του Ριζοσπαστικού Κονστρουκτιβισμού και του Κοινωνικού Κονστρουξιονισμού, μέσα από την εμπειρία των εκπαιδευτών που το υποστηρίζουν και σε συνεργασία με την ενεργή συμμετοχή  των εκπαιδευόμενων.

 

 

 

Περιεχόμενα  και Δομή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι για το κάθε έτος

 

Εκπαιδευτικοί Συνεργάτες

 

 

 

 

 

Το Κέντρο Προσωπικής Ανάπτυξης και Ψυχοθεραπείας ανακοινώνει την προσφορά του Ολοκληρωμένου Τετραετούς Εκπαιδευτικού Προγράμματός Ειδίκευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική, με έναρξη το Φθινόπωρο κάθε έτους.  

 

Το τετραετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Συστημική Ψυχοθεραπεία αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για όλους όσοι θέλουν να αποκτήσουν επαρκείς γνώσεις για τη Συστημική θεωρία, να αναπτύξουν τα ψυχοθεραπευτικά και συμβουλευτικά τους προσόντα και να αποκτήσουν τον επιστημονικό τίτλο του Συστημικού Ψυχοθεραπευτή.

 

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές και λειτουργεί στο πλαίσιο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Οικογενειακής Θεραπείας (European Family Therapy Association – E.F.T.A.) για τις σχολές συστημικής – οικογενειακής ψυχοθεραπείας στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα σχεδιάστηκε ώστε να πληροί όλα τα ευρωπαϊκά κριτήρια για την ψυχοθεραπεία με βάση τις κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ψυχοθεραπείας (European Association for Psychotherapy – EAP).

 

Επιπλέων, οι φοιτητές του προγράμματος μπορούν να εγγραφούν ως εκπαιδευόμενα μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Ψυχοθεραπευτών (ΠΣΨΘ – www.papsychotherapy.com) και ως συνδεδεμένα μέλη  στη Κυπριακή Εταιρεία Οικογενειακής Θεραπείας (Κ.Ε.Ο.Θ.)

 

 

 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ.png

Οι εγγραφές ξεκίνησαν και συνεχίζονται μέχρι να συμπληρωθούν οι θέσεις. Ενημερωθείτε για την

Επιχορηγούμενη Προσφορά που ισχύει για έγκαιρες εγγραφές!

 

Για  περισσότερες πληροφορίες δείτε τον Αναλυτικό Οδηγό του προγράμματος ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 254585.

Την αίτηση για συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα μπορείτε να την βρείτε ΕΔΩ