Επαγγελματική Αναγνώριση
 

 

Το τετραετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Συστημική Ψυχοθεραπεία αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για όλους όσοι θέλουν να αποκτήσουν επαρκείς γνώσεις για τη Συστημική θεωρία, να αναπτύξουν τα ψυχοθεραπευτικά και συμβουλευτικά τους προσόντα και να αποκτήσουν τον επιστημονικό τίτλο του Συστημικού Οικογενειακού Ψυχοθεραπευτή.

 

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές και λειτουργεί στο πλαίσιο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Οικογενειακής Θεραπείας (European Family Therapy Association – E.F.T.A.) για τις σχολές συστημικής – οικογενειακής ψυχοθεραπείας στην Ευρώπη.

 

Ταυτόχρονα σχεδιάστηκε ώστε να πληροί όλα τα ευρωπαϊκά κριτήρια για την ψυχοθεραπεία με βάση τις κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ψυχοθεραπείας (European Association for Psychotherapy – EAP).

 

 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Κέ.Π.Α.ΨΥ. είναι αναγνωρισμένο, ως πλήρες μέλος και Εγγεγραμμένος Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ψυχοθεραπείας, απο τον Παγκύπριο Συνδέσμο Ψυχοθεραπευτών (ΠΣΨΘ), ο οποίος είναι ο επίσημος Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης Ψυχοθεραπευτών (ΝΑΟ) του European Association for Psychotherapy – EAP στην Κύπρο.

 

Το Κέ.Π.Α.ΨΥ. δεσμεύεται για την διαρκή αναβάθμιση των προγραμμάτων του και  την εναρμόνιση με τις υποδείξεις του Εθνικού Φορέα Διαπίστευσης Ψυχοθεραπευτών του EAP στην Κύπρο.

Επιπλέων, οι εκπαιδευόμενοι του προγράμματος μπορούν ΑΜΕΣΑ να εγγραφούν ως εκπαιδευόμενα μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Ψυχοθεραπευτών (ΠΣΨΘ – www.papsychotherapy.com) και ως συνδεδεμένα μέλη  στη Κυπριακή Εταιρεία Οικογενειακής Θεραπείας (Κ.Ε.Ο.Θ.)

Και με την ολοκλήρωση του τετραετούς προγραμματος εκπαίδευσης μπορούν να κάνουν αίτηση για να εγγραφούν Άμεσα ως πλήρη μέλη.