Διαβάσαμε και σας προτείνουμε

Ιωάννη Δασκαλάκη Η Συνάντηση Εκδόσεις iWrite. 2012 Διαβάστε σχετικά

Lynn Hoffman, Τα Θεμέλια της Οικογενειακής Θεραπείας, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2012 Διαβάστε σχετικά

Arist von Schlippe, Schweitzer Jochen “Εγχειρίδιο της Συστημικής θεραπείας και Συμβουλευτικής”, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2008 Διαβάστε σχετικά

Boscolo Luigi, Gianfranco Cecchin, Hoffman Lynn, Penn Peggy ” Η Συστημική Οικογενειακή Θεραπεία του Μιλάνου”, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2007 Διαβάστε σχετικά

Βιργινία Ιωαννίδου, “Η τέχνη της συντροφικής ζωής”, εκδ. Γνώση, Θεσσαλονίκη 2012 Διαβάστε σχετικά

Gianfranco Cecchin, Gerry Lane, Wendel A. RayΑΣΕΒΕΙΑ. Μια στρατηγική επιβίωσης για θεραπευτές”. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2009 Διαβάστε σχετικά

  • Wix Facebook page

Κέντρο Προσωπικής Ανάπτυξης και Ψυχοθεραπείας

Σταθερό 22 254585       
Κινητό 96 690 646         
Fax 22 254575  
e-mail: kepapsy@yahoo.gr

Γραφείο 103 & 104
Θεοκρίτου 3
Τ.Κ. 1060, Λευκωσία