top of page

Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε μικρή ομάδα και θα έχει Θεωρητικό, Πρακτικό και Βιωματικό χαρακτήρα (συνολική εκπαιδευτική διάρκεια 100 ώρες).

 

 

Απευθύνεται σε:

 

Ψυχολόγους, παιδαγωγούς, ειδικούς παιδαγωγούς, καθηγητές, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, γονείς και φοιτητές του χώρου που ενδιαφέρονται για την πλήρη και σε βάθος κατάρτιση σε θέματα παιδιών και εφήβων.

 

 

 

Σκοπός του ετήσιου σεμιναρίου είναι α) η πλήρης θεωρητική παρουσίαση των Μαθησιακών, Συναισθηματικών, Κοινωνικών δυσκολιών και των συνοδών συμπτωμάτων με έμφαση στη σχολική και οικογενειακή καθημερινότητα β) η παρουσίαση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πρακτικού οδηγού για την ασφαλή διάγνωση, τα κατάλληλα εργαλεία ανίχνευσης, τις διαδικασίες επαφών με το σχολείο και την οικογένεια.

 

Επιπλέον,  θα ακολουθήσει χρηστική εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης και ολιστικής διαχείρισης τόσο στο σχολικό όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον από τη σκοπιά κάθε εμπλεκομένου.

 

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε 6 2ήμερα Σαββατοκύριακα.Κατά τη διάρκεια του ετήσιου εκπαιδευτικού θα παρουσιαστούν πληθώρα ανιχνευτικών εργαλείων , θεραπευτικών παραδειγμάτων, ανάλυση και εποπτεία περιστατικών.

 

Εκπαιδευτές

 

Βασιλειάδης Ηλίας (βασικός εκπαιδευτής)

 

Ο Βασιλειάδης Ηλίας είναι Σχολικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής και Εμψυχωτής ομάδων. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές του σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εκπονεί την διδακτορική του διατριβή στον τομέα Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. Παράλληλα, υπηρετεί ως Σχολικός Ψυχολόγος σε ειδικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη. Διαθέτει πλούσια εμπειρία στο συντονισμό σεμιναρίων.

 

Ασπρής Νίκος – Συμβουλευτικός Ψυχολόγος, Συστημικός Θεραπευτής.

 

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα

 

Το κάθε διήμερο θα αποτελείται από τα 4 παρακάτω επίπεδα- τομείς:

 

  1. πρακτική και ολιστική παρουσίαση της γνωστικής συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης νηπίων παιδιών και εφήβων

  2. παρουσίαση όλων των σύγχρονων σταθμισμένων ψυχο εκπαιδευτικών και διαγνωστικών εργαλείων για νήπια, παιδιά και εφήβους  που μπορούν να χορηγηθούν από ψυχολόγους, παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κοινωνικούς λειτουργούς κ.α.

  3. παρουσίαση και ενδελεχείς διαχείριση περιστατικών σε σχολικό, κλινικό και οικογενειακό πλαίσιο

  4. εποπτεία σε περιστατικά των συμμετεχόντων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο πλαισίου του εκπαιδευτικού θα γίνει εκτενής αναφορά και πρακτική εφαρμογή στα παρακάτω πεδία:

 

ü  Διάγνωση και διαφοροδιάγνωση

 

ü  Εργαλεία ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών

 

ü  Εργαλεία αξιολόγησης σχολικών δεξιοτήτων

 

ü  Εργαλεία αυτό-αντίληψης και συναισθηματικής ανάπτυξης

 

ü  Κλίμακες αυτό-αξιολόγησης για γονείς

 

ü  Ποιοτική ανάλυση ακαδημαϊκών επιδόσεων του μαθητή

 

ü  Εφαρμοσμένα προγράμματα διαχείρισης μαθησιακών δυσκολιών

 

ü  Παρουσίαση και σύνδεση με συνοδές δυσκολίες

 

ü  Πρακτικός οδηγός για την διαχείριση της ΔΕΠΥ στο σπίτι και το σχολείο   

 

 

Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων

 

Οι κανόνες λειτουργίας του εκπαιδευτικού προγράμματος θα συν-διαμορφωθούν κατά την διάρκεια της πρώτης συνάντησης.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παρευρεθούν τουλάχιστον στο 80% των ωρών εκπαίδευσης για να λάβουν το πιστοποιητικό συμμετοχής.

Το συνολικό κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 780 ευρώ (300 € προκαταβολή και 2 δόσεις των 240€*)

 

Για επιπλέον πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής παρακαλώ επικοινωνήστε στο 22 254585, kepapsy@yahoo.gr

 

Ετήσιο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Ανίχνευση και Διαχείριση Μαθησιακών, Συναισθηματικών και Κοινωνικών Δυσκολιών Παιδιών και Εφήβων
Εναρξη 16-17 Νοέμβρη

1ο 2ήμερο 16-17 Νοέμβρη

 

ΔΕΠ-Υ και συνοδά συμπτώματα

Πρακτικός οδηγός για την διαχείριση της ΔΕΠΥ στο σπίτι και το σχολείο

Επιθετική συμπεριφορά και η διαχείρισή της-Φαρμακοθεραπεία

Άγχος - διαταραχές ύπνου και διατροφής

Τρόποι παρέμβασης

Βιωματικές ασκήσεις και παιχνίδια ρόλων

2ο  2ήμερο 14-15 Δεκέμβρη

 

Συναισθηματική ανάπτυξη παιδιών εφήβων

Εργαλεία ανίχνευσης συναισθηματικών δυσκολιών

Τρόποι παρέμβασης- Συναισθηματική ενδυνάμωση

Βιωματικές ασκήσεις και παιχνίδια ρόλων

 

3ο 2ήμερο 4-5 Ιανουαρίου

 

Κοινωνική ανάπτυξη Παιδιών και εφήβων

Οι φιλίες, η εικόνα εαυτού, οι σχέσεις ανάμεσα σε αδέρφια και οι διαφιλικές σχέσεις

Εργαλεία ανίχνευσης κοινωνικών δυσκολιών

Τρόποι παρέμβασης

Βιωματικές ασκήσεις και παιχνίδια ρόλων

 

5ο 2ήμερο 15-16 Φεβρουαρίου

 

Ειδική Αγωγή

Νοητική καθυστέρηση, Διάγνωση διαχείριση

Αυτιστικό Φάσμα, Διάγνωση διαχείριση

Κινητικές αναπηρίες

Ένταξη και συνεκπαίδευση στη πράξη

Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

Βιωματικές ασκήσεις και παιχνίδια ρόλων

 

6ο 2ήμερο 8-9 Μαρτίου

 

Παιδί και οικογένεια

Συμβουλευτική γονέων: πότε και γιατί είναι βοηθητική

Το παιδί ως εξιλαστήριο θύμα της οικογένειας

Όρια και κανόνες

Γονικές συγκρούσεις και η έκφραση τους στην ζωή των παιδιών

 

4ο  2ήμερο 25-26 Ιανουαρίου

 

Μαθησιακές δυσκολίες

Εργαλεία ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών

Εργαλεία αξιολόγησης σχολικών δεξιοτήτων

Εφαρμοσμένα προγράμματα διαχείρισης μαθησιακών δυσκολιών

 

bottom of page