Επιχορηγούμενη Προσφορά 2016:
 

 

Ενημερωθείτε για την Επιχορηγούμενη Προσφορά που ισχύει για έγκαιρες εγγραφές και  για περιορισμένες μόνο θέσεις και περιλαμβάνει:

Οικονομικό Πακέτο

- Συνολική έκπτωση  στο κόστος ολόκληρου του προγράμματος

- Μειωμένο κόστος (μέχρι και 50%) στους εκπαιδευόμενους για όλες τις επιπλέον υπηρεσίες του Κέ.Π.Α.ΨΥ.

Εκπαιδευτικό Πακέτο

- Ατομικές συναντήσεις με τον Εκπαιδευτικό συντονιστή για αναστοχασμό πάνω στην προσωπική πορεία του εκπαιδευομένου

- Επέκταση της Εποπτείας από το Κέ.Π.Α.ΨΥ. πέρα από την ολοκλήρωση των σπουδών για 2 χρόνια

- Δωρεάν εκπαιδευτικό πακέτο που περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 Βιβλία και 40 επιστημονικά άρθρα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε τις λεπτομέρειες της Επιχορηγούμενης Προσφοράς

  • Wix Facebook page

Κέντρο Προσωπικής Ανάπτυξης και Ψυχοθεραπείας

Σταθερό 22 254585       
Κινητό 96 690 646         
Fax 22 254575  
e-mail: kepapsy@yahoo.gr

Γραφείο 103 & 104
Θεοκρίτου 3
Τ.Κ. 1060, Λευκωσία