Αναγνώριση Κέ.Π.ΑΨΥ. ως
"Εγγεγραμμένος Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ψυχοθεραπείας"

Αγαπητοί Φίλοι, Συνάδελφοι και Συνεργάτες,

 

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση σας ανακοινώνουμε ότι το Κέντρο Προσωπικής Ανάπτυξης και Ψυχοθεραπείας-Κέ.Π.Α.ΨΥ. από σήμερα είναι και επίσημα Εγγεγραμμένος Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ψυχοθεραπείας.

 

Με βάση την απόφαση (21 Μαΐου 2016) του Παγκύπριου Συνδέσμου Ψυχοθεραπευτών (ΠΣΨΘ), ο οποίος είναι ο επίσημος Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης Ψυχοθεραπευτών (ΝΑΟ) του European Association for Psychotherapy – EAP στην Κύπρο,  το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΨΘ αποδέχτηκε με πλειοψηφία την αίτηση του ΚΕΠΑΨΥ ως Πλήρη Οργανισμό Μέλος - Εκπαιδευτικός Οργανισμός ανάλογα με την § 2.1.2. των Εσωτερικών του Κανονισμών.

 

Το Κέντρο Προσωπικής Ανάπτυξης και Ψυχοθεραπεία ενημερώθηκε από τον ΠΣΨΘ τόσο για την αναγνώριση του ως Εκπαιδευτικός Εγγεγραμμένος Φορέας όσο και για ορισμένα συμπληρωματικά στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν.

 

 

Με βάση την απόφαση του Δ.Σ. του ΠΣΨΘ:

 

Το ΚΕ ΠΑ ΨΥ μπορεί από σήμερα να πληροφορεί το κοινό και ενδιαφερόμενους και να φέρει τον τίτλο ως

 «ΠΣΨΘ - Εγγεγραμμένος Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ψυχοθεραπείας»

«PAP – Registered Psychotherapy Training Organisation»

 

Οι εκπαιδευόμενοι του ΚΕΠΑΨΥ μπορούν άμεσα να ενταχθούν ως «ΠΣΨΘ - Εκπαιδευόμενο Μέλος» και οι απόφοιτοι διπλωματούχοι του ΚΕΠΑΨΥ θα μπορούν άμεσα να ενταχθούν ως Πλήρες Μέλος, «ΠΣΨΘ – Εγγεγραμμένος Ψυχοθεραπευτής», εφόσον αιτηθούν.

Το Κέ.Π.Α.ΨΥ. δεσμεύεται τόσο για την διαρκή αναβάθμιση των προγραμμάτων του, όσο και για την συνεχή διαβούλευση και συνεργασία με τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης Ψυχοθεραπευτών του EAP στην Κύπρο.

 

Ιδιαίτερη σημασία έχει για όλους εμάς τους εκπαιδευτικούς συνεργάτες του Κέ.Π.ΑΨΥ. η διαμόρφωση μιας  ισότιμης σχέσης χειραφέτησης με όλους εκείνους τους επαγγελματίες που μας εμπιστεύονται για την ψυχοθεραπευτική τους Μετεκπαίδευση.

 

Σας ευχαριστούμε